Paul Baan

Oprichter Klassewerkplek (waar leerlingen overgaan en leerkrachten blijven zitten)

Als oud-bestuurder en ex-zijinstromer Heeft Paul gezien waar de mogelijkheden liggen om het behoud van onderwijsprofessionals te versterken. Op basis van wetenschappelijke inzichten laat hij schoolbesturen zien waar nog ruimte ligt om uitstroom en verzuim verder terug te brengen. Zo ontstond Klassewerkplek.

Ieder jaar gaat Klassewerkplek op zoek naar scholen in Nederland en Vlaanderen die de beste werkplek voor onderwijsprofessionals hebben. Het onderzoek van Klassewerkplek vraagt de leerkrachten zélf om te oordelen over het werkgeluk op hun school. Daarbij kijken we naar 6 thema’s die aantoonbaar bijdragen aan het werkgeluk. Met de resultaten kunnen we zien waar het het leukste is om te werken, en die scholen zetten we natuurlijk in het zonnetje! Alle deelnemende scholen ontvangen een uitgebreide rapportage zodat ook zij aan de slag kunnen met nóg meer werkgeluk. Zo maken we met z’n allen het onderwijs de allertofste sector om in te werken!

TIP: Paul zijn expertise ligt in het onderwijs, hij spreekt dan ook gratis voor besturen die meedoen aan Klassewerkplek.

Paul Baan over de samenwerking met Sprank

“Altijd fijn om een positieve rol te mogen vervullen op de fraaie events van Sprank!”

Werkgeluk

Verzuimreductie

Behoud

SHRM

Onderwijs

Wil jij meer weten over een spreker of (samen) bouwen aan een inspirerend programma?

Neem contact op